Sommardialogen 2017

Deltagarna vid Sommardialogen 2017
Platsen för Sommardialog 2017 var Gällöfsta konferens i Kungsängen, utanför Stockholm 15/8 kl 17:30 – 18/8 kl 12:00

Hur kan lärosäten och vårdens praktik utveckla och stärka sambandet mellan förbättringskunskap och interprofessionell kompetens? Detta var det övergripande temat för Sommardialogen 2017.

Målsättningen för dagarna var att inom hälso- och sjukvård tydliggöra

 • kopplingen mellan interprofessionell praktik och förbättringskunskap, och
 • betydelsen av interprofessionellt lärande och lärande om förbättringskunskap i grundutbildningarna

Fyra teman

Sommardialogen genomfördes i interaktiva seminarier med fyra olika tema (alla filer i nytt fönster, pdf):

 1. Vad är interprofessionell kompetens och hur avspeglas detta i lärandemål under grundutbildning?

  Från tema 1. Johanna och Hampus inleder.

  Introduktion: Interprofessionellt lärande och interprofessionell praktik – Johanna Dahlberg
  Diskutera i nya grupper och samla argument för din ”hemmagrupp”.
  • Vad är essensen av interprofessionellt arbete?
  • Behövs särskilda kompetenser?
  • Kan dessa uttryckas i lärandemål?

 2. Hur ser kopplingen ut mellan interprofessionell kompetens och förbättringskunskap inom hälso- och sjukvård?

  Tema 2 Bo Bergman inleder.

  Pre Mortem – introduktion – Bo Bergman, Svante Lifvergren, Susanne Gustavsson
  Dokumentation: Gruppövning Pre-Mortem
  The Pre-Mortem = en enkel teknik för att rädda projekt från att misslyckas.

 3. Hur utbildar vi för interprofessionell kompetens kopplat till förbättringskunskap?

  Tema 3 Cristin Lind ger inspel.

  PROJEKTET LÄRMODELLER om kvalitetsregister i medicin- och vårdutbildningarna – till gagn för vårdens förbättringsarbete – Ebba Berglund, Cristin Lind, Madalina Ohrberg, Representanter från delprojekten, Margareta Albinsson.
  Hur skapar man patientsamverkan i förbättring på riktigt? Cristin Lind.
  Redovisning från gruppdiskussion.

 4. Vilka förutsättningar krävs i praktiken för att involverade aktörer ska kunna bidra till interprofessionellt arbete?

  Tema 4 Helle Wijk inleder.

  Frågor och struktur för workshopen. Michael Bergström, Staffan Pelling, Catrine Jacobsson och Helle Wijk.
  Sex tänkande hattar, Edward de Bono
  Microsystems in Health Care: Part 1. Learning from High-Performing Front-Line Clinical Units, artikel av Nelson, Batalden, Huber, Mohr, Godfrey, Headrick, Wasson.

Förberedelsematerial som skickades ut till deltagarna före Sommardialogen.

Debattämnen sista dagen:

 • Interprofessionell praktik är bästa modellen till en effektivare och säkrare vård
  Grupp 1 + och Grupp 2 –
 • Förbättringskunskap är bästa sättet för att uppnå en ökad patientsäkerhet
  Grupp 3 + och Grupp 4 –
 • Hierarkier och traditionella organisationer är barriärer för att få interprofessionella team att bedriva förbättringsarbete
  Grupp 5 + och Grupp 6 –