Övrigt

 • Ahrenfelt B: Förändring som tillstånd, Studentlitteratur Lund 2001
 • Angelöw B: Framgångsrikt förändringsarbete om individ och organisation i förändring, NoK, Stockholm  2010
 • Batalden P , Nelson E, Lazar L (2008): Practice-Based Learning and Improvement: A Clinical Improvement Action Guide, Joint commission resources 2008
 • Dörner D: The Logic Of Failure: Recognizing And Avoiding Error In Complex Situations, Basic books NY 1997
 • Ekman M: Innovationer i vårdens vardag De små stegens väg till förändring Studentlitteratur Lund 2007
 • Elg M (red.): Att lyckas med förbättringsarbete- förbättra, förändra, förnya  Studentlitteratur Lund 2007
 • Granberg O, Ohlsson J: Från lärandets loopar till lärande organisationer, Studentlitteratur, Lund2009
 • Headrick L,  Ogrinc G S, Fundamentals of Health Care Improvement, Second Edition A Guide to Improving Your Patients’ Care  Joint commission resources 2012
 • Kegan R , Laskow  Lahey, L. (2009): Immunity to Change: How to Overcome It and Unlock the Potential in Yourself and Your Organization Harvard Business Press Books2009
 • Kyrkjebø, Jane Mikkelsen: Kvalitetsutvikling i helsetjenesten En lærebok for helsefagstudenter  Fagbokforlaget, Oslo 1998
 • Langley G. Moen R, Nolan K, Nolan T, Norman C, Lloyd P. Provost L (2009): The Improvement Guide: A Practical Approach to Enhancing Organizational Performance, 2nd Edition Jossey-Bass
 • Nilsen, Per (red.): Implementering Teori och tillämpning inom hälso- & sjukvård, Studentlitteratur Lund 2010
 • Reinertsen, James L. MD: Physicians as Leaders in the Improvement of Health Care System, artikel om att leda och följa i sjukvården
 • Sharma R. The Leader Who Had No Title: A Modern Fable on Real Success in Business and in Life
 • Westley F. Zimmerman B. Patton M. (2009):  Getting to Maybe Vintage Canada
 • Ödegård  S (red): I rättvisans namn Ansvar, skuld och säkerhet i vården, Liber, Stockholm 2007