Sommardialogen 2013

I augusti 2013 genomfördes för tredje gången ”Sommardialog om förbättringskunskap” arrangerad av Nationella plattformen för förbättringskunskap. 50 deltagare kom till den fullbokade träffen på Åh stiftsgård utanför Ljungskile, i Västra Götaland.

Bland de 50 fanns deltagare från hälso- och sjukvårdsverksamhet, yrkesföreningar, universitet/högskolor, organisationer – en imponerande bredd av erfarenheter, perspektiv och geografi.

Årets tema

Sommardialogen var i år uppbyggd kring det övergripande temat: Hur kan kvalitetsregisterdata användas i det praktiska förbättringsarbetet och som underlag för utbildning i förbättringskunskap?

Temat var indelat i fyra delar:

  • Förbättringskunskap på svenska
  • Projektet lärmodeller
  • Samverkan, team och patientinvolvering
  • Kärnkompetens rookie: personcentrerad vård!

Dessutom ingick social gemenskap på flera sätt som stimulans för nätverksskapande för en ännu bättre vård i Sverige.

Interaktiva seminarier

Interaktiva seminarier växlade med korta inspel av föreläsningskaraktär varvat med dialog i mindre grupper och/eller med olika övningar. Resurspersoner deltog och bidrog med reflektioner och kommentarer när respektive dags dialog sammanfattas.

Innehållet i Sommardialogen var planerat och förberett av en arbetsgrupp på uppdrag av Nationella plattformen. I gruppen ingick Bo Bergman, Helle Wijk, Lotta Copland, Christina Lundqvist, Ingrid Ainalem, Annika Nordin. För det lokala värdskapet och sociala aktiviteter stod en grupp från Västra Götalandsregionen.2012. Dokumentation – se högerspalten.

Så här såg det se ut vid flera tillfällen av dialog:

Samtal och grupparbete ute i det fina vädret för fördjupat lärande.
Åh stiftsgård i Ljungskile.

 

Dokumentation

Dokumentation, sammanfattningar och bilder

Sommardialogen på en A4:a 
– Michael Bergströms glimtar med text och bilder.

Hårt grupparbete och fokus på viktiga frågor. Sommardialogen 2013
Hårt grupparbete och fokus på viktiga frågor.