Systeminsikt

Systemförståelse är en av de fyra hörnstenarna i ”Deming: System of profound knowledge” – se även under flikarna ”Litteratur/Allmänt…” och ”Videoinspelningar”!

Komplexa adaptiva system diskuteras av

 • Brenda Zimmerman, Curt Lindberg, Paul Plsek (2008) Komplexa adaptiva system: Insights From Complexity Science For Health Care Leaders Paperback – Edgeware: March 4 2008
 • Brenda Zimmerman, Curt Lindberg and Paul Plsek (1998):  Insights From Complexity Science For Health Care Leaders – Edgeware: November 2, 1998.
 • Hallin, B.  Siverbo, S (2003), Styrning och organisering inom hälso- och sjukvård, Lund: Studentlitteratur
 • Stacey, R. D. (2003) Strategic management and organisational dynamics – The challenge of complexity, 4th Edition. China: Prentice Hall
 • Vincent C (2010), Patient Safety, BMJ books, ISBN 978-1-4051-9221-7

Hur går vi vidare med utbildning i förbättringskunskap?

Ett inspel har vi i artikeln:

 • Frenk J, Chen L, Bhutta ZA, Cohen J, Crisp N, Evans T, et al. Health professionals for a new century: transforming education to strengthen health systems in an interdependent world. Lancet. 2010 Dec 4;376(9756):1923-58.

Mer litteratur

 • Heifetz, R. A., & Linsky, M. (2002). Leadership on the line: staying alive through the dangers of leading. Boston, Mass.: Harvard Business School Press.
 • Pettigrew, A. M., & Whipp, R. (1993). Managing change for competitive success. Oxford, OX, UK ; Cambridge, Mass., USA: B. Blackwell.
 • Savage, C. (2011). Overcoming inertia in medical education [Elektronisk resurs]: Navigating change with adaptive reflection (pdf). Stockholm.

Artikel:

 • Designing Education to Improve Care Armstrong, G., Headrick, L., Madigosky, W., Ogrinc G. (2012) The Joint Commissionon Journal on Quality and Patient Safety. Vol 38 Nr 1

Tips: Video om Systemförståelse finns under fliken Videoinspelningar:

 • Inspirational Speak Dr. David Cooperrider (1,37 min)
 • A brief introduction to Appreciative Inquiry (1,42 min)