Förbättringskunskap i utbildningen

Förbättringskunskap är numera integrerat i utbildningen på flera universitet och högskolor, i kurser och kurserursmoment, samarbetsprojekt och löpande kontakter på lokal, nationell och internationell nivå och med stöd av olika aktörer och i olika former. 

Syftet är att studenterna ska…

  • lära känna och pröva de metoder som idag används för att förbättra arbetssätt, arbetsrutiner och vård- och omsorgsprocessen
  • få ökad förståelse för hur utvecklings- och förbättringsarbete kan bli meningsfullt och framgångsrikt

I dag får studenter redan tidigt i utbildningen uppgifter att genomföra egna förbättringsarbeten tillsammans med medarbetare vid de enheter de har kontakt med. När de är ute på sin sin verksamhetsförlagda utbildning, VFU, kan de med fräscha ögon se hur arbetssätt fungerar och föreslå förändringar att testa för att söka efter och utveckla nya bättre arbetssätt.

Nationella plattformen för förbättringskunskap har varit pådrivande i detta.

För att utveckla sjukvården

Förutom som del i grundutbildningarna finns numera förbättringskunskap i masterutbildningar, t ex på Jönköping University, Linnéuniversitetet och Chalmers med flera. Det finns även med som en del i  utbildningen för ST-läkare.

Alla yrkesgrupper ska kunna vara med i förbättrings- och förnyelsearbetet av den framtida vården.

För yrkesverksamma 

finns förbättringskunskap med i de utvecklingsprogram och seminarier som Sveriges Kommuner och Landsting och flera landsting/regioner genomför.

Intresserad?

Du som är intresserad av var och vilka lärosäten som har förbättringskunskap i sina utbildningar, sök på

Du som redan studerar

Kolla om din studentorganisation samarbetar med oss eller ta kontakt med oss direkt. Eller uppmana studentorganisationen att ta kontakt.

Vi har under årens lopp anordnat så kallade ”studentspår” vid flera stora kvalitetskonferenser där studerande inom vård och omsorg fått möjlighet att följa konferensen. Även på våra egna Sommardialogen.