Artiklar och skrifter – introduktion till förbättringskunskap

Ett litet urval, sorterat efter årtal

2013
  • Teamarbete & Förbättringskunskap – två kärnkompetenser för god och säker vård. Svenska sjuksköterskeföreningen och Svenska Läkaresällskapet 2013. ISBN 978-91-85060-21-4 Här finns bra avsnitt om förbättringskunskap.
  • Hur kan underläkare förbättra vården? En artikel om förändringsprocesser med tips om vad man kan göra för att förbättra situationer på sin arbetsplats som man anser behöver göras någonting åt. (Källa med tillstånd: SYLF och tidningen Moderna Läkare, nr 2 2013.
2012
  • Kvalitetsarbete för bättre och säkrare vård. Antologi. Redaktörer: Gun Nordström och Bodil Wilde-Larsson, Studentlitteratur 2012. Hur ska vården i framtiden kunna bli säkrare och hur ska patienttillfredsställelsen samt vårdkvaliteten öka? En grundbok i kvalitetsutveckling och förbättringskunskap. Beställs i bokhandeln eller från Studentlitteratur.
2009
  • Langley GJ, T Nolan et al. The Improvement Guide: A Practical Approach to Enhancing Organizational Performance. 2nd Edition. San Francisco: Jossey-Bass; 2009; read p. 27-88 (Chapters 2-4)
2007
  • Vad är ”kvalitetsutveckling” och hur kan den transformera hälso- och sjukvården? Svensk översättning av Batalden P, Davidoff F. artikel. Original: What is” quality improvement” and how can it transform healthcare? Qual.Saf.Health Care 2007; 16; 2-3.
  • Värdekompass och orienteringsblad (utgiven av SKL), är ett arbetsmaterial som utgör kärnan i boken Practice-Based Learning and Improvement: A Clinical Action Guide. Second edition. Nelson E, Batalden P, Lazar J; 2007. JCR. Häftet är en omarbetad version av en amerikansk lärobok med praktiskt arbetsmaterial och teori för förbättringsarbete i praktiken.

2005

  • Gör och lär. Ett smakprov på förbättringskunskapens teori och praktik i hälso- och sjukvården. Olsson J, Svensson C. Sveriges Kommuner och Landsting 2005. Ladda ned från SKL (pdf)