Videoinspelningar

Föreläsningar och filmer finns på våra samarbetspartners webbplatser och du kan också söka på Youtube och Vimeo. Här är bara ett litet urval.

Teamarbete & nya utbildningsstrategier

  • Utbildningsstrategier för kompetens i teamsamverkan (video) 
    Teamwork – Collaboration – en föreläsning med professor Linda Cronenwett inspelad på Medicinska riksstämman 2010 (en session som var arrangerad av Svensk sjuksköterskeförening i samarbete med Nationella plattformen). OBS: tre  sammankopplade videor. Tore Palm Ernsäter inleder.
  • Kompetens i förbättringsarbete (video) – Examples of new teaching strategies, en föreläsning av Linda Headrick på Medicinska  riksstämman 2010. Linda är professor på University of Missouri i Columbia, USA. OBS: Tre sammankopplade videor. Tore Palm Ernsäter inleder.

Om förbättringskunskap och dess historia

W Edwards Deming
W. Edwards Deming

1) A short introduction to the philosophy of W. Edwards Deming, the man who taught the Japanese how to constantly improve the systems of production.

2) Demings System of Profound knowledge (förbättringskunskap):

Del 1 – Deming’s system of profound knowledge (tecknad video, 3 min)
Del 2 – Applying the Lens of Profound knowledge (tecknad video, 3 min)

Demings teorier finns även i boken Deming E W (1994). New Economics…. MIT Press.
Mer om Deming på http://www.deming.org

Paul BAtalden
Paul Batalden

”Leading the Improvement of Health Care – One page book”
– 
föreläsning av Paul Batalden the (One Page Book, pdf) (60 min totalt):

  • Part 1 – Leading the Improvement of Health Care, A One Page Book (12,27 min)
  • Part 2 – The One Page Book (14,56 min)
  • Part 3 – The One Page Book (14,48 min)

Fler inspelningar av Paul Batalden finns på Youtube.com och Vimeo.com!

Systemförståelse

Förbättring måste inte alltid utgå från problem – varför inte starta i det som är bra? David Cooperrider är en frontfigur på detta tema. Några inspel på detta tema hittar vi exempelvis i följande videosnuttar:

Det systemiska mötet – så går det till

Systemiskt möte

Enheten för strategisk kvalitetsutveckling har producerat en film som visar hur ett systemiskt möte går till i praktiken. I filmen guidar vår samtalsledare Ingrid Ainalem dig genom mötet.

Länk till filmen Det systemiska mötet (video, 12 min.)

Läs boken Tänk om (nytt fönster, webbplats) om du vill veta mer om systemiskt möte. Boken ger läsaren en god insikt i systemisk teori och praktik. Den beskriver 1) det systemiska mötet som en metod och bygger på konkreta fallbeskrivningar av systemiska möten inom vården, 2) det systemiska tänkandet som en del av komplexitetsläran, som är ett övergripande förhållningssätt till den sociala världen, och 3) ger en fördjupning i det systemiska tänkandet och dess begrepp.

Förbättringsarbete i grundutbildningen

  • Interprofessionellt förbättringsarbete under grundutbildningen – filmen visar hur ett studentteam från Hälsouniversitetet genomför ett förbättringsprojekt vid thoraxkliniken. Under sina studier på Hälsouniversitetet i Linköping deltar studenter från alla vårdprogram (läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, biologer, logopeder och biomedicinska analytiker) i interprofessionella team i förbättringsarbete vid landstingets kliniker och vårdcentraler. Varje år genomförs ca 80 studentdrivna förbättringsprojekt i vårdens praktik.

AT-läkare i förbättringsarbete

Hur AT-läkare förbättrar vården i Östergötland – I Region Östergötland är även AT-läkarna involverade i att förbättra vården. Den här filmen visar glimtar från en Förbättringsdag för AT-läkare och goda exempel på förbättringsarbeten som genomförts av AT-läkare 2014. (video 3:48)
 

Psykiatri viktig del i förändringsarbetet