Sommardialogen 2012

Deltagare vid Sommardialogen 2012. Några saknas på bilden.
Deltagare vid 2012 års sommardialog. Några deltagare saknas på bilden.

Den 16 – 18 augusti 2012 genomfördes årets sommardialog på Strömbäcks folkhögskola utanför Umeå med ett 40-tal deltagare från hälso- och sjukvården och universitet/högskolor i Sverige.

Årets övergripande tema var ”Samarbetsformer kring och med patienter över professionsgränser”. Kvalitets- och förbättringskunskapens integration i utbildning och vård genom samverkan över gränser.

Dialogerna under de 2,5 dagarna var indelade i två generella teman och fyra specifika:

Generella teman

  • Förbättringskunskap på svenska
  • Kvalitetsregister som ett stöd i förbättringsarbetet

Specifika teman

  1. Morgondagens hälso- och sjukvård och möjlig betydelse för de professionella rollerna
  2. Teamet – professioner och patienter i samverkan
  3. Involvera patienten i utvecklingen av vården
  4. Hur stöttar vi denna utveckling med kompetensförsörjning och kompetensutveckling

Dokumentation

Dokumentation: minnesanteckningar, presentationer och bilder som visades, redovisning av gruppdiskussioner och fotoalbum.