Variation

  • Anders Edström, Carina Svensson, Jesper Olsson,  Att mäta för att veta – en skrift som ger praktiska råd och tips om mätning och uppföljning i samband med utvecklings- och förbättringsarbete i hälso- och sjukvården. Finns som pdf på SKL!
  • Bergman, Bo: Ännu bättre vård, SKL 2013. En rapport som är ett kunskapsunderlag som förhoppningsvis kan bidra till att bättre förstå komplexiteten i statistiska sammanställningar som Öppna jämförelser. Kan beställas eller laddas ner från SKL:s webbbutik.
  • Duncan Neuhauser med flera: Discovering and defining sources of evidence: The meaning of variation to healthcare managers, clinical and health-services researchers, and individual patients – Duncan Neuhauser, Lloyd Provost, Bo Bergman. Specialutgåva 2011 av tidskriften BMJ Quality & Safety om Knowledge for improvement

     

Strategier för effektivisering

  • Bergström M, Olsson L, Eckerström L, Elg M, Molin R. Strategier för effektivisering; från ekonomistyrning till kunskapsstyrning, Sveriges Kommuner och Landsting. Rapporten avser att stödja det fortsatta lärandet och utforskandet om vad som krävs för att förbättra förmågan att omsätta ”Öppna jämförelser” till bättre resultat och ökad effektivitet. (Hjälp att hitta boken.)