Litteratur övergripande

Nyare litteratur och mer fullständiga litteraturlistor – sök i första hand på webbsidor för utvecklingsenheter och universitet/högskolor som numera har förbättringskunskap i grundutbildningar och masterutbildning! Även forskning pågår vilket resulterat i flera doktorsavhandlingar under senare år.

Litteraturlista

  1. Allmänt om förbättringskunskap, även historik, föreskrifter
  2. Variation
  3. Psykologi
  4. Kunskapsteori
  5. Systeminsikt
  6. Övrigt

Indelningen är gjord enligt Edwards Demings ”Profound knowledge”, det vi kallar ”förbättringskunskap” i Sverige. Definition av de fyra begreppen finns längst ned på sidan Vad är förbättringskunskap!

Vissa böcker på respektive lista innehåller avsnitt om flera/alla av de fyra ämnesområdena.