Salonger för lärande 2021

Salong 1

Vårens första salong för lärande tar avstamp i myllret av händelser på en akutmottagning för att utforska diagnostiskt tänkande och hur man kan fånga ögonblick som inbjuder till reflektion och lärande i vardagen.

Värdar för salongen är Kiku Pukk Härenstam, Patientsäkerhetsforskare och Barnläkare och verksam på barnakuten Astrid Lindgrens Barnsjukhus och Karin Thörne.

Tid: Onsdagen den 24/3 15.30-17.00

Salong 2 – Från att förklara till att förstå – om lärande i vardagsarbete

I vårens andra salong fördjupar vi oss kring lärandet som finns dolt i vårt dagliga arbete.

Några citat från vårdens medarbetare om hur de stödjer lärande i dagligt arbete: ”Mycket svårt att förklara hur man gör. Pedagogik är något som saknas inom utbildningar. Man gör så gott man kan”, ”Svårt att utveckla huret i text. Till stor del görs detta automatiskt”. Och om man pratar med medarbetare om det pedagogiska innehållet i arbete: ”har aldrig hänt” och ytterligare ett svar ”hur man kan bli bättre på att dela kunskap”.

Värdar för vårens andra salong är NPFKs fokusgrupp lärande i vardagsarbete.
Håkan Hult, som är senior forskar inom pedagogik, idag knuten till KI och Region Östergötland, samt Martina Boström PhD, som arbetar med innovation, lärande och utveckling på Qulturum och Karin Thörne forskare och utbildare inom lärande i vårdens vardagsarbete, Futurum, Region Jönköpings län kommer att hålla i den inledande presentationen.

Tid: Torsdagen den 22/4 15:30-17:00

Salong  3 – Hur kan simuleringsträning utveckla samverkan inom team och mellan organisationer?

Salongen inleds med några exempel på teamträning, i avdelningsteam, rehabteam och förlossningsverksamhet och hur detta förbättrat processerna i vården.
Värdar för salongen är:

  • Magnus Berndtzon, Utvecklingsledare Qulturum/Metodikum, RJL
  • Marcus Lidin, Utvecklingsledare Qulturum/Metodikum, RJL 
  • Johanna Dahlberg, lektor och IPL-koordinator vid Medicinska fakulteten på Linköpings universitet
 

Tid: Måndag 24/5 kl. 15:30-17:00

Salong 4 – Learning by doing – omställning av undervisning

 

Pandemin tvingade fram en mycket snabb anpassning av undervisningen för studenter inom samtliga vårdprofessioner. Höstens första salong blir en dialog där vi alla delar med oss av våra erfarenheter, såväl positiva som negativa: hur gjorde vi och vad tar vi med oss i framtiden?

Läs gärna artikel i Akademiliv – ”Redo att ta tillvara på erfarenheter från vårens digitalisering”. REDO (Referensgrupp för omläggning till digital undervisning och examinationer) bildades snabbt i mars 2020, när Göteborgs universitet flyttade undervisningen från campus, och omställningen mot distansundervisning fick en rivstart. Som viceprefekt med ansvar för bland annat digitalisering vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa fick Axel Wolf frågan om han kunde tänka sig att leda arbetet i gruppen, som bildades av lärare, administratörer och studentrepresentanter från alla utbildningar vid Sahlgrenska akademin.

Värdar för salongen:

  • Sandra Månsson, Leg. sjuksköterska, specialistsjuksköterska intensivvård, MSc Sakkunnig i kvalitets- och vårdutvecklingsfrågor, Svensk sjuksköterskeförening
  • Axel Wolf, Professor/Översjuksköterska. Ordförande Sahlgrenska akademins digitaliseringnätverk REDO och vice prefekt för digitalisering, innovation samt nyttiggörande vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet.

Tid: Tisdag 9/11 kl. 15:30-17:00