Introduktionsmaterial

Alla länkar öppnas i nytt fönster.

 • Batalden PB, Stoltz (1993) P. A Framework for the continual Improvement of Health Care. The Joint Commission Journal on Quality Improvement. 19(10): 424-425, October 1993
 • Batalden P, Davidoff F. en artikel. What is” quality improvement and how can it transform healthcare? Qual.Saf.Health Care 2007; 16; 2-3 Vad är ”kvalitetsutveckling” och hur kan den transformera hälso- och sjukvården? (sv. översättning). Föreläsningar av Batalden finns under fliken Videoinspelningar
 • Batalden, P och Foster, Tina, redakörer:  Sustainably Improving Health Care: Creatively linking care outcomes, system performance and professional development, antologi, utgiven i England 2012. Innehåller bland annat ett kapitel av Johan Thor, Charlotte Lundgren, Paul Batalden, Boel Andersson Gäre, Göran Henriks, Rune Sjödahl och Felicia Gabrielsson Järhult om arbetet med cancerprocesserna i Sydöstra hälso- och sjukvårdsregionen (Jönköping, Kalmar och Östergötland) och speciellt om koloncancerprocessen.
 • Bergman & Klefsjö (2007). Kvalitet från behov till användning, Spec kap (1-)3 – Kvalitetsutvecklingens historia, s. 79-112.
 • Berwick DM. Escape Fire: Designs for the Future of Health Care. San Francisco: Jossey-Bass; 2004; Chapter 8: Escape Fire, p 182-210.
 • Bojestig Mats, Peterson Anette. Bästa möjliga varje gång. Professionell kunskap och förbättringskunskap – broar till bättre vård, Qulturum 2007, Landstinget i Jönköpings län.
 • Deming E W (1994). New Economics…. MIT Press. Mer om Deming under fliken  Videoinspelningar (Deming föreläser och tecknad introduktion till Demings teorier) och på webbplatsen http://www.deming.org
 • Elg Mattias, Vincent Gauthereau, Lars Witell (redaktörer) Att lyckas med förbättringsarbete – förbättra, förändra, förnya, Boken förmedlar olika perspektiv på förbättringsarbete och ständiga förbättringar. Arbetet med ständiga förbättringar speglas utifrån ett teoretiskt, filosofiskt och praktiskt perspektiv. Studentlitteratur. Kan beställas här.
 • Kohn L T, Corrigan J M, Donaldson M S. To Err is Human. Building a safer health system, Institute of Medicine. Bokens första sidor och innehållsförteckning finns här!
 • Langley GJ, T Nolan et al. The Improvement Guide: A Practical Approach to Enhancing Organizational Performance. 2nd Edition. San Francisco: Jossey-Bass; 2009; read p. 27-88 (Chapters 2-4)
 • Nolan Tom W Att genomföra strategiska förbättringar och åstadkomma resultat i hela systemet, Landstinget i Jönköpings län. Pdf-version finns på Qulturums webbplats!
 • Nordström, Gun, och Wilde Larsson, Bodil, Kvalitetsarbete för bättre och säkrare vård, antologi, Studentlitteratur 2012. Övergripande och djuplodande om förbättringskunskap och kvalitetsutveckling. Nordström och Wilde Larsson är professorer vid Karlstad universitet och Högskolan i Hedmark, Norge. Sök på Studentlitteratur.
 • Nygårdh, Annette: A quality improvement project on empowerment in chronic kidney care: an interactive research approach. Högskolan i Jönköping (Jönköping University), Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för omvårdnad, Doktorsavhandling, Jönköping. Förlag: School of Health Sciences: 2013
  Länk till abstract! 
 • Plsek, Paul. Directed creativity. Se sidan Webbplatser och länkar!
 • Scoville R, Little K, Rakover J, Luther K, Mate K. Sustaining Improvement. IHI White Paper. Cambridge, Massachusetts: Institute for Healthcare Improvement; 2016. (Available at ihi.org)
 • Thor, J. TQM – framgångsrikt kvalitetssystem. Amerikansk sjukvård tillämpar metod från industrin. Läkartidningen. 1997; 94(1-2):53-8.

Föreskrifter och tillämpning

 • Socialstyrelsen. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete SOSFS 2011:9. (Ersätter God vård SOSFS 2005:12) (Ladda ned från Socialstyrelsen/SOSFS)
 • Socialstyrelsen. Handbok för tillämpningen av föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Handboken beskriver hur man tillämpar Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem. Finns att ladda ner från Socialstyrelsen/Publikationer.

Kunskapsteori

 • Knowledge for improvement – förbättringskunskapens epistemologi och framtida betydelse. Specialutgåva 2011 av tidskriften BMJ Quality & Safety (fritt tillgänglig) med flera artiklar av kända personer inom Quality Improvement. Epistemologi eller kunskapsteori är läran om kunskap. Ordet epistemologi kommer av grekiskans episteme, ”kunskap”, ”lärande” och logia, ”lära”, av logos, ”ord”. 

Övrigt

 • Riksföreningen för distriktssköterskor. PUNK-Handboken 2008, PUNK Primärvårdens Utveckling Nationell Kvalitet. Kan beställas från Libris!