Salonger för lärande 2022

Tidigare Salonger för lärande

Salong 1 Höst – Onsdag 12 oktober 2022

Tid: 15.30-16.30

Lärande om Existentiell hälsa som stöd för ett hållbart arbetsliv
Hur kan vårdgivare kompetensutveckla sin personal för att skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv? Vad kan man göra under grundutbildningen? Välkommen till en utforskande diskussion om att skapa samtal kring det som spelar roll, för patienter, medarbetare och studenter. 

Värdar för salongen är:

  • Anna-Karin Jeppsson, Region Jönköpings län
  • Johanna Dahlberg, Linköpings universitet
  • Malin Sundström, Programansvarig sjuksköterskeprogrammet, Högskolan Kristianstad
  • Lena Trossö, Undersköterska/barnsköterska på neonatal-IVA, H.K.H. Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus i Linköping. Leder samtalsgrupper i existentiell hälsa på arbetsplatsen.
  • Lina Asklöv, Beteendevetare och pedagog. Projektledare/samtalsledare för ”Hållbart arbetsliv med existentiell hälsa”, H.K.H. Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus i Linköping. 

Salong 2 Höst – Torsdag 24 november

Tid: 15.30-16.45

Hur får/kan/vill studenter bidra till att utveckla framtidens hälso- och sjukvård?
Ett utforskande samtal om hur framtidens sjukvård kan utvecklas med engagemang från dagens studenter. Kort inledning med inspel från student och medarbetare som deltagit i förbättringsarbeten i vårdens verksamheter.

Värdar för salongen är:
Michael Bergström (tidigare på SKR) och Johanna Dahlberg, Linköpings universitet.

Anmälan:
Sista dag för anmälan är måndag 21 november. Anmäl dig via: https://forms.office.com/r/znUM255zNw eller knappen nedan.

Salong 1 Vår – torsdag 17 mars 2022

Tid: 15:30-17:00

Under Salong 1 kommer vi dela reflektioner kring, erfarenheter av och lärande på temat Psykologisk trygghet, som också var temat från Sommarwebilogen 2021.

Vill du förbereda dig lite extra inför Salongen rekommenderar vi gärna ett filmklipp med Amy Edmondson – Building a psychologically safe workplace TED Talk (12 minuter, öppnas i nytt fönster)

Värdar för årets första salong är:
Tomas Kirkhorn, Universitetslektor, Lunds universitet
Kristian Dahlberg, Hälso- och sjukvårdsstrateg, Region Skåne
Bo Bergman , Chalmers Tekniska högskola, Göteborg/Centre for Healthcare Improvements

Salong 2 Vår – tisdag 26 april

Tid: 15:30-17:00

”Pandemin sedd genom förbättringskunskapens lins”. Dela reflektioner kring, erfarenheter av och lärande på temat

Vi samtalar om två perspektiv på ämnet:

  • hur pandemin faktiskt illustrerar förbättringskunskapens fyra baskunskaper
    Förståelse för variation, Systemförståelse, Psykologi, Kunskapsbildning.
  • hur erfarenheterna från pandemin kan leda till bestående förbättringar inom hälso- och sjukvård.

Värdar för årets andra salong:
Bo Bergman, Chalmers Tekniska högskola, Göteborg/Centre for Healthcare Improvements
Helle Wijk, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

Salong 3 Vår – tisdag 10 maj 2022

Tid: 15:30-17:00

Patientkontrakt – en överenskommelse mellan patienten och vården som ska bidra till att konkretisera ett personcentrerat förhållningssätt.

Syftet med patientkontrakt är att säkerställa samverkan och samordning med patientens perspektiv som utgångspunkt. Vid Salongen får vi exempel på hur överenskommelsen stödjer samskapande med patienter/brukare och bidrar till sammanhang som fångar behov och tillvaratar resurser utifrån patientens levda verklighet.
Dessa koncept utvecklas inom regional och kommunal vård och omsorg i strävan mot Nära vård. Tillsammans resonerar vi om koncepten, olika begrepp och språkets betydelse för att förstå och genomföra bästa möjliga vård i samverkan?

Värdar för Salongen:
Anette Nilsson, Utvecklingsstrateg, Region Jönköpings län, projektledare SKR för Patientkontrakt och i programledning för omställningen till Nära vård.
Sofia Persson, Utvecklingsledare och doktorand, Region Jönköpings län.
Jonas Lind, Överläkare Medicinkliniken Länssjukhuset Ryhov, Region Jönköpings län, adj. lektor, Med, fak. Linköpings Universitet.
Karin Thörne, MD, överläkare, medicinsk pedagog Futurum/Region Jönköpings län, adjungerad vid Jönköping Academy/Jönköping University.

Vill du förbereda dig? Patientkontrakt_SKR – ex baspresentation och metodstöd

Dokument från salongen: