Kontakt

Representanter ur arbetsgruppen för Nationella plattformen för förbättringskunskap:

Bo Bergman
Chalmers Tekniska högskola, Göteborg/Centre for Healthcare Improvements
bo.bergman@chalmers.se

Tomas Kirkhorn
Lunds universitet, Medicinska fakulteten
Institutionen för kliniska vetenskaper Lund, Medicinsk teknik 
tomas.kirkhorn@med.lu.se

Nettan Svartz
Förändringsledning och processtöd, Region Östergötland
nettan.svartz@regionostergotland.se

Karin Thörne
Svenska Läkaresällskapet,
Futurum, Region Jönköpings län
karin.thorne@rjl.se

Kristian Dahlberg
Hälso- och Sjukvårdsstrateg, Region Skåne 
kristian.dahlberg@skane.se

Anette Duarte
Verksamhets- och kvalitetsutvecklare, Palliativt Utvecklingscentrum Lund
anette.duarte@skane.se

Sandra Månsson
Sakkunnig i kvalitets- och vårdutvecklingsfrågor
Svensk sjuksköterskeförening
sandra.mansson@swenurse.se

Kiku Pukk Härenstam
Svenska Läkaresällskapet
Astrid Lindgrens Barnsjukhus
Karolinska Institutet
karin.pukk-harenstam@regionstockholm.se

Magnus Berndtzon
Qulturum/Metodikum, Region Jönköpings län
magnus.berndtzon@rjl.se

Felicia Gabrielsson-Järhult
Avdelningen för kvalitetsförbättring & ledarskap
Jönköping Academy
Hälsohögskolan
Jönköping University
felicia.gabrielsson-jarhult@ju.se

My Eklund Saksberg
Institutionen för Hälsa, Medicin och Vård (HMV)
Linköpings Universitet
my.eklund.saksberg@liu.se

Tony Andersson
Strateg – Forskning – Utveckling – Utbildning
FoUU, Region Kronoberg
tony.andersson@kronoberg.se

Adjungerade:

Pär Kaverén
Qulturum, Region Jönköpings län
par.kaveren@rjl.se

Louise Nordlund Johansson
Qulturum, Region Jönköpings län
louise.nordlund.johansson@rjl.se

Organisationer i arbetsgruppen