Salonger för lärande 2023

Nationell plattform för förbättringskunskap inbjuder även under 2023 till en serie Salonger för lärande. En serie fristående seminarier som ändå bygger på varandra. Syftet är att stödja lärande kring förbättringskunskap och patientsäkerhet. Salonger välkomnar dig som på något sätt arbetar med och vill utveckla vardagsnära lärande för medarbetare, patienter/ vårdtagare/boende/klienter/närstående och studenter. I Salonger för lärande vill vi katalysera erfarenhetsutbyte och reflektion kring ett ämne. Varje Salong inleds med en kort presentation följd av en interaktiv diskussion mellan deltagarna.

Kommande Salonger för lärande

Mer information kommer om framtida Salonger.

Tidigare Salonger för lärande

Salong 1  – Tisdag 18 april 2023

Tid: 15.30-16.30

Att samskapa det som inte fanns: Kraftens hus – social innovation av och för cancerberörda

Cancerpatienter och närstående upplever ofta att det psykosociala stödet är otillräckligt och att insatser och stöd från samhällets aktörer är fragmenterade. Denna problematik var utgångspunkten i ett utforskande designprojekt som utgick från tron att samhället med gemensamma krafter kan tillsammans bli bättre på att möta cancerberördas behov. Kraftens hus är ett resultat av samarbete mellan cancerberörda, sjukvården, region, kommun, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, akademin, och näringslivet i Borås. Detta resulterade i en ny social innovation då den ideella föreningen Kraftens hus startades och de specialdesignade lokalerna invigdes i Borås februari 2018. 

Kraftens hus utvecklades genom ett patient- och närståendeinitiativ för att på nya sätt möta psykosociala behov hos cancerberörda. Kraftens hus är en fysisk mötesplats där människor och samhällets resurser kan samlas för att bättre möta de cancerberördas behov. Genom att erbjuda cancerberörda emotionellt, socialt och praktiskt stöd utvecklar Kraftens hus en ny roll i den svenska välfärden i gränslandet mellan cancervård och övriga samhällsfunktioner. 

Pilotverksamheten i Borås firar i år fem år och under 2023 startas även verksamhet i Stockholm och Göteborg. 

Vi kommer att få höra Andreas Hellström, forskare på Centre for Healthcare Improvement vid Chalmers tekniska högskola, berätta om framtagningsprocessen till det som sedan blev Kraftens hus. Hur man arbetat med samskapande på olika sätt – med cancerberörda, men även samverkan mellan offentliga och privata aktörer. Andreas har arbetet tillsammans med Regionalt Cancercentrum Väst under lång tid, är en av initiativtagarna bakom Kraftens hus och arbetar nu med spridningen av verksamheten till flera orter. 

I Region Jönköping län finns ett liknande hus, Hjärtats hus, som startade upp efter att cancerpatienten Maggie Målevik saknade en plats att träffa andra då cancerbehandlingen var över. 

Läs mer om Kraftens hus – https://kraftenshus.se/

Värdar för Salongen:

  • Bo Bergman, Chalmers Tekniska högskola, Göteborg/Centre for Healthcare Improvements
  • Andreas Hellström, forskare på Centre for Healthcare Improvement, Chalmers Tekniska högskola

Salong 2  – Torsdag 11 maj 2023

Tid: 15.30-16.30

Diversity, equity, inclusion och belonging som del av jämlik hälsa.

Vad innebär begrepp diversity, equity, inclusion and belonging (DEIB) i amerikanska och svenska förhållanden. Hur förhåller DEIB sig till jämlik hälsa som vi pratar om i Sverige?

Vi delar lärdomar från konferens ”Health Professions Educators’ Summer Symposium, 2022”. Vi utgår även från svenska exempel kring vad som avses med jämlik hälsa och hur det kan skapa missförstånd.

Vi samtalar i grupp kring:

  • Hur kan vi belysa och inkludera diversity, equity,inclusion och belonging i förbättringsarbeten?
  • Hur kan diversity, equity,inclusion and belonging minska hälsoklyftor?

Medverkande för Salongen:

  • Boel Gäre Andersson, professor Jönköping Academy (dagens värd)
  • Sofia Dahlin, läkare Socialmedicin, Region Jönköpings län
  • Ingrid Rystedt, läkare, lektor Linköpings universitet
  • Helena Kilander, barnmorska, lektor Jönköping Academy
 

Anmälan:
Sista dag för anmälan är tisdag 9 maj. Anmäl dig via knappen nedan.

Dela gärna

Facebook
Twitter
LinkedIn