Sommardialogen 2014 – Dokumentation

Gruppbild på deltagarna under Sommardialogen 2014.
Johanna Dahlberg, Michael Bergström och Bo Bergman i en inledande aktivitet om nyfikenhet.

Inledning

Inspel från Bo Bergman, professor: Förbättringskunskap på svenska (pdf)

Referensen till Reach: Reach G (2014). Patient autonomy in chronic caring: solving a paradox, Patient Preference and Adherence 2014:8 15–24.

Undertema 1: Hur medvetandegörs lärprocesserna i vården?

Ansvariga: Annika Lindh‐Falk, Håkan Hult och Karin Thörne.
Ansvariga: Annika Lindh‐Falk, Håkan Hult och Karin Thörne.

Lärandet som iscensatt med patienter/studenter/anställda.

Övergripande vision för det dagliga vårdarbetet: Att det genomförs som bästa möjliga vård samtidigt som kunnandet för alla involverade och kvaliteten i genomförandet utvecklas.

Syfte med denna session var

 • att explorera olika roller och pedagogiska perspektiv på lärandet i vårdarbete, i professionella praktiker
 • att identifiera hur man i olika professionella praktiker kan stödja medvetenheten om och agerande i lärprocesser i vårdabetet
 • och att gärna identifiera genomförande utanför ”boxen”

Mål:

 • Kunskap och förståelse för
  – flera medicinsk pedagogiska perspektiv på lärprocesser i vårdens praktik
  – hur lokala traditioner, rumsliga arrangemang och personer i olika funktioner/roller kan både bidra och begränsa kunskapsutveckling i vårdens professionella praktiker
 • Kunna beskriva konkreta exempel på lärandemetoder för att medvetandegöra och stödja utveckling av lärprocesser i vårdens praktik
 • Bygga erfarenhet av och färdighet i hur pedagogiska processer om pedagogisk processer och lärande i vården kan genomföras.
Ebba Berglund

Undertema 2: Varför lär vi inte av misstagen?

Ansvariga: Hans Rutberg, Staffan Pelling, Ebba Berglund

Exemplet vårdrelaterade infektioner

Det finns mycket kvar att göra för att minska lidande och andra kostnader relaterade till vårdrelaterade infektioner, men vad? Olika perspektiv som patientsäkerhet, förbättringskunskap, jämställd vård och patientmakt diskuteras som inspel och kreativa samtal.

Förberedelse som deltagare: Ta del av

 • utredningen Vårdrelaterade infektioner – framgångsfaktorer som förebygger från SKL 2014.
 • broschyren/rapporten Vårdrelaterade infektioner ‐ framgångsfaktorer som förebygger

Reflektion

Samtal i ring med lyssnare utanför ringen.
Samtal i ring med lyssnare utanför ringen.

Undertema 3 Lärande i nätverk och hur sprider vi i våra organisationer?

 

Ansvariga: Helle Wijk, Christina Lundqvist, Ingrid Ainalem och Margareta Albinsson

Margaretha Albinsson
Margaretha Albinsson
Ingrid Ainalem
Ingrid Ainalem

Ingrid Ainalems och Margareta Albinssons bildspel: Tema 3, Lärande i nätverk och spridning, del 1 (pdf, nyttfönster).

Studentens plats i teamet

Vi skickar alla ut studenter i verksamheten under deras utbildning eller är de som tar emot dem.

 • Vilka är Era erfarenheter av att involvera studenterna i verksamhetens utveckling under deras utbildning?
 • Är studenterna ett hinder för utveckling eller är det vi som är ett hinder för studenterna?
Helle Wijk

Exempel från deltagarna samlades in före starten av Tema 3 och låg till grund för en dynamisk gruppindelning.

Bilder

Bilder för att se på skärm (pdf, nytt fönster)

Samma bilder med bättre skärpa, högre upplösning, men tyngre fil (pdf, nytt fönster) (för skärm och skriva ut)