Fiskbensdiagram

Ett orsak-verkandiagram är ett hjälpmedel för att bena upp vad ett problem beror på och därmed få fram förändrings- och förbättringsidéer.  

Fiskbensdiagrammet svarar på frågor som:
Vilka är de möjliga orsakerna till att… ?
Vilka orsaker finns bakom… ?
Varför kan vi inte… ?
Varför har vi problem med… ?

OBS: För att skriva i arbetsbladen måste du lägga till textfält på respektive plats i bilden innan du kan skriva in texten.