Vinterdialog i Linköping 2014

Vilka arenor finns för verksamheter i vård och omsorger och högskolan för att ha gemensam dialog kring hur vi utbildar framtidens medarbetare? Det gäller frågor om kvalitet, utveckling och förbättringskunskap?
Hur kan vi gemensamt forma framtidens utbildningar inom dessa områden utifrån vårt gemensamma mål att öka värdet för de vi finns till för?

Detta var två övergripande frågor förårets Vinterdialogen, som anordnas på Hälsohögskolan i Jönköping i mars i år. Temat för dagen var ”Teamarbete och förbättringskunskap”.
Deltagare var personer som arbetar med helhetssyn kring verksamhetsförlagd utbildning (VFU), kvalitet, utveckling och förbättring av vård och social omsorg.

Syftet för dagen var att bygga upp ett nätverk av personer, kontakter och idéer, som stöd i dagligt arbete och för att utveckla gemensam kunskap kring kvalitetsarbete, utveckling och förbättring av vård och omsorg.

Dokumentation och länkar till mer information:

Vinterdialog 14 mars 2014 (pdf):

  • Innehåller bilder från föredrag: Inspiration av Stefan Österström, socialtjänsten i Jönköpings kommun, Boel Andersson Gäre, Jönköping Academy och Futurum, Susanne Kvarnström, fil dr, leg sjuksköterska, HR-strateg;
  • Flera goda exempel från olika verksamherter/studier
  • Öppety forum – Open Space: sammanfattningar av dialog

Paul Bataldens extra lecture: Building the knowledge we need to improve our work (pdf)