Värdekompassen

Värdekompassen är ett hjälpmedel för enskilda arbetsgrupper som vill förbättra sina processer och därigenom öka värdet av vårdens insatser för patienterna.

Värdekompassen hjälper till att ur fyra perspektiv visa vad t ex en förändring ger för resultat för en patient/patientgrupp.

Häftet ”Värdekompassen och Orienteringsblad för förbättringsarbete”, innehållande bearbetade och prövade svenska versioner av The Clinical Value Compass och The Clinical Improvement Work-sheet, vilka har skapats av professorerna Paul Batalden och Eugene Nelson vid Dartmouth Medical School, New Hampshire, USA. (Sveriges Kommuner och Landsting, 2007)

OBS: För att skriva i arbetsbladen måste du lägga till textfält på respektive plats i bilden innan du kan skriva in texten.