Teamutveckling och STAR – att utvärdera en arbetsgrupp

Teamutveckling

För att förstå och förbättra samverkan vården är det nödvändigt att vi utvecklar vår förmåga att arbeta i team, över funktions- och professionsgränserna.

Sammansättningen av ett team är beroende av uppgiften, men för att förändringsarbetet ska bli så effektivt som möjligt kan följande frågor vara till hjälp när man sätter samman ett team:

  • Har medlemmarna tillräckligt med kunskap om förbättringsområdet?
  • Har vi representanter från alla områden som påverkas av problemet?
  • Har vi representanter från alla enheter som på ett avgörande sätt berörs av och kan påverka resultatet?

För ett fungerande teamarbete krävs kunskap både om mötesstruktur och om förhållningssätt
och gruppdynamik. 

STAR

Relationsstjärnan STAR är ett hjälpmedel som kan användas som ett diskussionsunderlag för att  utvärdera hur en grupp fungerar tillsammans.

Gör så här: Efter diskussion i gruppen fyller gruppdeltagarna i varje del av stjärnan. Gruppen får då en bild av hur deltagarna upplever att gruppen fungerar. Varje stjärnspets är indelad i fyra delar.

Källa: Gör och lär, Landstingsförbundet, 1998