Salonger för lärande

Nationell plattform för förbättringskunskap inbjuder under våren 2021 till en serie Salonger för lärande. Syftet är att stödja lärande kring förbättringskunskap och patientsäkerhet. Salonger välkomnar dig som på något sätt arbetar med och vill utveckla vardagsnära lärande för medarbetare, patienter/ vårdtagare/boende/klienter/närstående och studenter. I Salonger för lärande vill vi katalysera erfarenhetsutbyte och reflektion kring ett ämne. Varje Salong inleds med en kort presentation följd av en interaktiv diskussion mellan deltagarna.

Salong 1

Vårens första salong för lärande tar avstamp i myllret av händelser på en akutmottagning för att utforska diagnostiskt tänkande och hur man kan fånga ögonblick som inbjuder till reflektion och lärande i vardagen.

Värdar för salongen är Kiku Pukk Härenstam, Patientsäkerhetsforskare och Barnläkare och verksam på barnakuten Astrid Lindgrens Barnsjukhus och Karin Thörne.

Tid: Onsdagen den 24/3 15.30-17.00
Anmälan: Anmälningstiden för vårens första salong har gått ut.

Salong 2 – Från att förklara till att förstå – om lärande i vardagsarbete

I vårens andra salong fördjupar vi oss kring lärandet som finns dolt i vårt dagliga arbete.

Några citat från vårdens medarbetare om hur de stödjer lärande i dagligt arbete: ”Mycket svårt att förklara hur man gör. Pedagogik är något som saknas inom utbildningar. Man gör så gott man kan”, ”Svårt att utveckla huret i text. Till stor del görs detta automatiskt”. Och om man pratar med medarbetare om det pedagogiska innehållet i arbete: ”har aldrig hänt” och ytterligare ett svar ”hur man kan bli bättre på att dela kunskap”.

Värdar för vårens andra salong är NPFKs fokusgrupp lärande i vardagsarbete.
Håkan Hult, som är senior forskar inom pedagogik, idag knuten till KI och Region Östergötland, samt Martina Boström PhD, som arbetar med innovation, lärande och utveckling på Qulturum och Karin Thörne forskare och utbildare inom lärande i vårdens vardagsarbete, Futurum, Region Jönköpings län kommer att hålla i den inledande presentationen.

Tid: Torsdagen den 22/4 15:30-17:00
Anmälan: Anmälningstiden för vårens andra salong har gått ut.

Salong  3 – Hur kan simuleringsträning utveckla samverkan inom team och mellan organisationer?

Salongen inleds med några exempel på teamträning, i avdelningsteam, rehabteam och förlossningsverksamhet och hur detta förbättrat processerna i vården.
Värdar för salongen är:

  • Magnus Berndtzon, Utvecklingsledare Qulturum/Metodikum, RJL
  • Marcus Lidin, Utvecklingsledare Qulturum/Metodikum, RJL 
  • Johanna Dahlberg, lektor och IPL-koordinator vid Medicinska fakulteten på Linköpings universitet
 

Tid: Måndag 24/5 kl. 15:30-17:00
Anmälan: Anmäl dig här (sista anmälningsdag fredagen den 21 maj kl. 15:00)

Har du förslag på ämne eller vill föreslå något, skriv till någon i planeringsgruppen*.

* Planeringsgrupp för Salonger för lärande:

Helle Wijk, helle.wijk@fhs.gu.se
Bo Bergman, bo.bergman@chalmers.se
Kiku Pukk Härenstam, karin.pukk-harenstam@karolinska.se
Johanna Dahlberg, johanna.dahlberg@liu.se
Louise Nordlund Johansson, louise.nordlund.johansson@rjl.se
Karin Thörne, karin.thorne@rjl.se

Dela gärna

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn