Salonger för lärande

Nationell plattform för förbättringskunskap inbjuder även under 2022 till en serie Salonger för lärande. Syftet är att stödja lärande kring förbättringskunskap och patientsäkerhet. Salonger välkomnar dig som på något sätt arbetar med och vill utveckla vardagsnära lärande för medarbetare, patienter/ vårdtagare/boende/klienter/närstående och studenter. I Salonger för lärande vill vi katalysera erfarenhetsutbyte och reflektion kring ett ämne. Varje Salong inleds med en kort presentation följd av en interaktiv diskussion mellan deltagarna.

Kommande Salonger för lärande

Planeringen av Salonger för lärande under våren 2022 är i full gång. Avsikten är att skapa en serie fristående seminarier som ändå bygger på varandra.

Salong 1 – 10 februari 2022, kl. 15:30-17:00

Vi startar årets Salonger för lärande torsdag 10 februari med att följa upp temat från Sommarwebilogen 2021, ”Psykologisk trygghet”.

Salong 2 – Datum ej fastställt

Vid andra tillfället belyser vi de fyra perspektiven inom förbättringskunskap – system, variation, psykologi och kunskapsbildning, och hur dessa kan beskriva omställningen av vården på grund av covid-19.

Salong 3 – Datum ej fastställt

Vid tredje Salongen problematiseras de koncept som utvecklas inom regional respektive kommunal vård i strävan mot Nära vård. Vad spelar språket för roll? Som uppföljning på det diskuterar vi begreppet ”community” och hur det kan beskriva den samverkan mellan region och kommun som krävs vid implementeringen av Nära vård.

Håll utkik här på hemsidan för datum och tider för Salonger för lärande.

Tidigare Salonger för lärande

Salonger för lärande 2021

Har du förslag på ämne eller vill föreslå något, skriv till någon i planeringsgruppen*.

* Planeringsgrupp för Salonger för lärande:

Helle Wijk, helle.wijk@fhs.gu.se
Bo Bergman, bo.bergman@chalmers.se
Kiku Pukk Härenstam, karin.pukk-harenstam@karolinska.se
Johanna Dahlberg, johanna.dahlberg@liu.se
Louise Nordlund Johansson, louise.nordlund.johansson@rjl.se
Karin Thörne, karin.thorne@rjl.se
Sandra Månsson, sandra.mansson@swenurse.se

Dela gärna

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn