Salonger för lärande

Nationell plattform för förbättringskunskap inbjuder även under 2022 till en serie Salonger för lärande. En serie fristående seminarier som ändå bygger på varandra. Syftet är att stödja lärande kring förbättringskunskap och patientsäkerhet. Salonger välkomnar dig som på något sätt arbetar med och vill utveckla vardagsnära lärande för medarbetare, patienter/ vårdtagare/boende/klienter/närstående och studenter. I Salonger för lärande vill vi katalysera erfarenhetsutbyte och reflektion kring ett ämne. Varje Salong inleds med en kort presentation följd av en interaktiv diskussion mellan deltagarna.

Kommande Salonger för lärande

Mer information kommer om kommande Salonger.

Tidigare Salonger för lärande

Salong 1 – torsdag 17 mars 2022

Tid: 15:30-17:00

Under Salong 1 kommer vi dela reflektioner kring, erfarenheter av och lärande på temat Psykologisk trygghet, som också var temat från Sommarwebilogen 2021.

Vill du förbereda dig lite extra inför Salongen rekommenderar vi gärna ett filmklipp med Amy Edmondson – Building a psychologically safe workplace TED Talk (12 minuter, öppnas i nytt fönster)

Värdar för årets första salong är:
Tomas Kirkhorn, Universitetslektor, Lunds universitet
Kristian Dahlberg, Hälso- och sjukvårdsstrateg, Region Skåne
Bo Bergman , Chalmers Tekniska högskola, Göteborg/Centre for Healthcare Improvements

Salong 2 – tisdag 26 april

Tid: 15:30-17:00

”Pandemin sedd genom förbättringskunskapens lins”. Dela reflektioner kring, erfarenheter av och lärande på temat

Vi samtalar om två perspektiv på ämnet:

  • hur pandemin faktiskt illustrerar förbättringskunskapens fyra baskunskaper
    Förståelse för variation, Systemförståelse, Psykologi, Kunskapsbildning.
  • hur erfarenheterna från pandemin kan leda till bestående förbättringar inom hälso- och sjukvård.

Värdar för årets andra salong:
Bo Bergman, Chalmers Tekniska högskola, Göteborg/Centre for Healthcare Improvements
Helle Wijk, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

Salong 3 – tisdag 10 maj 2022

Tid: 15:30-17:00

Patientkontrakt – en överenskommelse mellan patienten och vården som ska bidra till att konkretisera ett personcentrerat förhållningssätt.

Syftet med patientkontrakt är att säkerställa samverkan och samordning med patientens perspektiv som utgångspunkt. Vid Salongen får vi exempel på hur överenskommelsen stödjer samskapande med patienter/brukare och bidrar till sammanhang som fångar behov och tillvaratar resurser utifrån patientens levda verklighet.
Dessa koncept utvecklas inom regional och kommunal vård och omsorg i strävan mot Nära vård. Tillsammans resonerar vi om koncepten, olika begrepp och språkets betydelse för att förstå och genomföra bästa möjliga vård i samverkan?

Värdar för Salongen:
Anette Nilsson, Utvecklingsstrateg, Region Jönköpings län, projektledare SKR för Patientkontrakt och i programledning för omställningen till Nära vård.
Sofia Persson, Utvecklingsledare och doktorand, Region Jönköpings län.
Jonas Lind, Överläkare Medicinkliniken Länssjukhuset Ryhov, Region Jönköpings län, adj. lektor, Med, fak. Linköpings Universitet.
Karin Thörne, MD, överläkare, medicinsk pedagog Futurum/Region Jönköpings län, adjungerad vid Jönköping Academy/Jönköping University.

Vill du förbereda dig? Patientkontrakt_SKR – ex baspresentation och metodstöd

Har du förslag på ämne eller vill föreslå något, skriv till någon i planeringsgruppen*.

* Planeringsgrupp för Salonger för lärande:

Helle Wijk, helle.wijk@fhs.gu.se
Bo Bergman, bo.bergman@chalmers.se
Kiku Pukk Härenstam, karin.pukk-harenstam@karolinska.se
Johanna Dahlberg, johanna.dahlberg@liu.se
Louise Nordlund Johansson, louise.nordlund.johansson@rjl.se
Karin Thörne, karin.thorne@rjl.se
Sandra Månsson, sandra.mansson@swenurse.se

Dela gärna

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn