Handlingsplan för förbättringsarbete

En handlingsplan är bra att ta fram för att komma igång med ett förändringsarbete. I den kan syfte och förväntningar tydliggöras och vilka insatser i tid och resurser som krävs.

Handlingsplanen kan sedan fungera som ett ”kontrakt” mellan arbetsgruppen och ledningen för vad som ska göras och legitimerar deltagarna i arbetsgruppen att ägna tid åt testa förändringar och övrigt arbete.

I handlingsplanen tar man upp vad som ska göras, nuläge och mål, vilka som berörs, tid för arbetet, vilka som ingår i arbetsgruppen, vem i ledande ställning som stöttar arbetet etc.

Så här kan en förbättringsplan se ut: