Förbättringsmodellen

Förbättringsmodellen är ett av de grundläggande verktygen i förbättringsarbetet. Här ingår testhjulet PGSA och tre viktiga frågor.

Orden till höger i bilden ovan visar vad vi behöver göra:

  • sätta upp mål (Vad vill vi åstadkomma?)
  • bestämma vad vi ska mäta, hur och när (Att en förändring blir en förbättring vet vi bara om vi har mått och mätningar över tid när vi testar och en baslinje att jämföra med, dvs mätresultat från innan vi började förändra!)
  • ta fram idéer och förslag till förbättringar som vi tillsammans vill testa (Ta fram många idéer och välj ut några få att testa i små steg!)

Sedan bestämmer vi vem (i förbättringsteamet) som gör vad, och när. Upprätta en handlingsplan/förbättringsplan och arbeta systematiskt.

Varje förändring vi testar följer PGSA-hjulets pilar: Planera – testa – analysera resultatet – agera/bestäm om ni behöver ändra lite till och fortsätta testa ett varv till. Börja med att mäta hur det ser ut innan ni förändrar, vilket ger er ett resultat, en baslinje, att jämföra mot!

För varje varv (varje testcykel) lär vi oss mer och kan korrigera den förändring vi testar för att så småningom nå fram till det vi vill åstadkomma. Data från mätningarna som görs över tid visar om vi närmar oss eller fjärmar oss från det mål vi vill nå/den förändring vi vill åstadkomma. En mätning från hur det var eller fungerade innan ni började testa är bra att ha som jämförelse!

När vi har nått vårt mål permanentar vi förändringen, t ex ett nytt arbetssätt, en ny checklista eller dylikt. Det är först då vi också kan införa förändringen i stor skala på hela kliniken eller mottagningen.

På sidan för PGSA finns blanketter för tester och handlingsplan.

Sätt igång snabbt!

Det är ofta bättre att snabbt komma igång och göra små tester än att planera länge och göra omfattande tester. Själva förändringen bör vara innovativ och ambitiös, men den bör testas i liten skala. Vilka tester kan man börja genomföra nästa vecka?

En första test kan till exempel omfatta en eller två läkare på en mottagning istället för hela vårdcentralen eller sjukhusmottagning. Eller en ny handläggningsordning testas på några få kommande patienter. Varje testcykel – om den genomförs väl – är lärorik och skapar en bas för vidare lärande i nästa testcykel.

Källa: The Improvement Guide: A Practical Approach to Enhancing Organizational Performance, Second edition 2009; G Langley, R Moen, K Nolan, T Nolan, C Norman, Jossey-Bass Business & Management series.