Vinterdialog 2013 – Målbild: Ett fågelbord med tankenötter

Nationella plattformens sommardialoger har inspirerat till en Vinterdialog i Östergötland. Den genomfördes 7 mars 2013 på Hälsouniversitetet i Linköping. Initiativtagarna hade deltagit i sommardialoger och sökte vägar att sprida erfarenheter och kunskaper från dessa.

Arrangörernas idé var att detta möte skulle vara som ”ett test i liten skala” utifrån sommardialogens goda exempel. Som målbild för dialogen valdes ett fågelbord: ”Välkommen att prova olika tankenötter, smaka på och undersök om några frön passar just dig…!”

Inbjudna var personer från landstings- och universitetsvärlden med välkänt engagemang kring förbättringskunskap, cirka 30 personer. Hedersgäst var Ingamaja Rydholm med oavbruten verksamhet inom förbättringskunskap, ledarskap och organisation sedan 1945, både i yrkeslivet och som aktiv pensionär.

Hur hänger det ihop?
Programmet inleddes med presentation och gemensam lunch (soppa och pannkakor, det var ju torsdag!).

Sedan fick Bo Bergman, professor i kvalitetsteknik från Chalmers, inleda en dialog kring ”Många arbetssätt för förbättring av hälso- och sjukvård – men hur hänger de ihop?”. Utgångspunkten var en undran från anställda som introduceras till förbättringskunskap och som tror eller undrar om det är samma sak som LEAN. Bosse gav en rejäl exposé med historiska och internationella perspektiv med många inspel från de kunniga deltagarnas egna erfarenheter.

Kompetenser i teamet
Susanne Kvarnström, HR-strateg vid landstinget i Östergötland, har deltagit i Svensk sjuksköterskeförenings och Svenska läkaresällskapets nyligen slutförda projekt att beskriva centrala kärnkompetenser kring teamarbete och förbättringskunskap. Diskussionen var fylld av förhoppningar om potentialen i dokumentet vad gäller undervisning och praxis. Möjligheten att involvera fler professioner ventilerades.

Hur använda kvalitetsregister?
Annika Nordin, projektledare inom ”Lärmodeller för kvalitetsregister i vårdens förbättringsarbete” presenterade sitt omfattande arbete som samlat en mängd erfarenheter och idéer kring hur kvalitetsregister kan användas för utbildning och utveckling inom undervisning och vårdens vardag. Deltagarna bidrog med ännu fler.

Utvecklande frågor
Maria Randjelovic är studierektor för läkarnas specialistutbildning i Östergötland. Hon beskrev och problematiserade den del som berör förbättringskunskap vilket triggade deltagarna till i bästa mening kritiska frågor och synpunkter. Diskussionen anslöt till Vinterdialogens ambition att belysa vad som händer i Östergötland och hur vi gemensamt bygger ökad kunskap i förbättringsarbete.

Posterutställning
En liten posterutställning fanns också på plats som visade bra exempel på förbättringsprojekt som genomförts i landstinget av studentteam från Hälsouniversitetet. Postrartna visade arbeten om bland annat:

  • problem med uteblivna besök
  • kunskapsbrister kring blodgruppering
  • kunskapsbrister kring urinprovtagning
  • informationsspridning vid en akutmottagning

Lokala plattformar?
Personer stående och sittande i samtal.”Vilka behov kan en lokal plattform tillgodose?” fanns med som diskussionspunkt på dagordningen och besvarades fortlöpande under dagen; behoven av mötesplats, inspirationskälla, kunskapsgenerator, replipunkt. En lätt euforisk arrangörskvartett drog slutsatsen att denna form av evenemang inom temat förbättringskunskap måste återkomma nästa år.

Arrangörer var Ebba Berglund och Susanne Kvarnström, landstinget i Östergötland, samt Johanna Dahlberg och Staffan Pelling från Hälsouniversitetet i Linköping.

Staffan skrev.

Fler bilder från Vinterdialogen (pdf, nytt fönster)