Kontakta arbetsgruppen

Arbetsgruppen för Nationella plattformen:

Margareta Albinsson
Region Skåne
margareta.albinsson@skane.se

Boel Andersson-Gäre
Futurum, Region Jönköpings län
boel.andersson.gare@rjl.se

Ann-Christine Andersson
Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare, Jönköping University
Ann-Christine.Andersson@ju.se

Frieda Andersson
Linköpings universitet, Institutionen för medicin och hälsa (IMH)
frieda.andersson@liu.se

Bo Bergman
Chalmers Tekniska högskola, Göteborg/Centre for Healthcare Improvements
bo.bergman@chalmers.se

Michael Bergström
Sveriges Kommuner och Landsting
michael.bergstrom@skl.se

Lotta Copland
Sektionen för klinisk nutrition, Dietisternas riksförbund
lotta.copland@vgregion.se

Johanna Dahlberg
Medicinska fakulteteten, Linköpings universitet
johanna.dahlberg@liu.se

Frida Eriksson
Fysioterapeuterna
frida.eriksson@fysioterapeuterna.se

Hampus Holmer
Svenska Läkaresällskapets Kandidat- och underläkarförening
doktorand, Lunds universitet
hampus.holmer@med.lu.se

Helena Hvitfeldt
Kvalitetsregistercentrum (QRC), Stockholm
helena.hvitfeldt@ki.se

Catrin Hägerholm
Uppdrag Psykisk Hälsa, Avd för Vård och omsorg, SKL
catrin.hagerholm@skl.se

Torie Palm Ernsäter
Svensk sjuksköterskeförening
torie.ernsater@swenurse.se

Tomas Kirkhorn
Lunds universitet, Medicinska fakulteten
Institutionen för kliniska vetenskaper Lund, Medicinsk teknik
tomas.kirkhorn@med.lu.se

Christina Lundqvist
Sveriges Arbetsterapeuter
christina.lundqvist@arbetsterapeuterna.se

Maud Paadar
Memeologen, Västerbottens läns landsting
maud.paadar@vll.se

Staffan Pelling
Medicinska fakulteteten, Linköpings universitet
staffan.pelling@liu.se

Karin Thörne
Svenska Läkaresällskapet,
Futurum, Region Jönköpings län
karin.thorne@rjl.se

Helle Wijk
Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet
heller.wijk@fhs.qu.se

Adjungerad:

Pär Kaverén
(ersättare för Rolf Bardon)
Qulturum, Region Jönköpings län
par.kaveren@rjl.se

Övriga engagerade:

Dag Ström
Ringla – plattform för innovativ vård och omsorg,
såväl högteknologiska som förfinade arbetsprocesser.
dag.strom@gmail.com

Ebba Berglund
Region Östergötland
ebba.berglund@regionostergotland.se

Helena Conning
Vinnvård
helena.conning@vinnvard.se

Martin Wohlin
Institutionen för medicinska vetenskaper
Uppsala universitet  
martin.wohlin@medsci.uu.se

Organisationer i arbetsgruppen