Kontakta arbetsgruppen

Arbetsgruppen för Nationella plattformen:

Bo Bergman
Chalmers Tekniska högskola, Göteborg/Centre for Healthcare Improvements
bo.bergman@chalmers.se

Michael Bergström
Sveriges Kommuner och Regioner
michael.bergstrom@skr.se

Johanna Dahlberg
Medicinska fakulteteten, Linköpings universitet
johanna.dahlberg@liu.se

Tomas Kirkhorn
Lunds universitet, Medicinska fakulteten
Institutionen för kliniska vetenskaper Lund, Medicinsk teknik
tomas.kirkhorn@med.lu.se

Karin Thörne
Svenska Läkaresällskapet,
Futurum, Region Jönköpings län
karin.thorne@rjl.se

Helle Wijk
Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet
helle.wijk@fhs.qu.se

Kristian Dahlberg
Hälso- och Sjukvårdsstrateg, Region Skåne
kristian.dahlberg@skane.se

Nettan Svartz
Förändringsledning och processtöd, Region Östergötland
nettan.svartz@regionostergotland.se

Anette Duarte
Verksamhets- och kvalitetsutvecklare, Palliativt Utvecklingscentrum Lund
anette.duarte@skane.se

Sandra Månsson
Sakkunnig i kvalitets- och vårdutvecklingsfrågor
Svensk sjuksköterskeförening
sandra.mansson@swenurse.se

Kiku Pukk Härenstam
Svenska Läkaresällskapet
Astrid Lindgrens Barnsjukhus
Karolinska Institutet
karin.pukk-harenstam@regionstockholm.se

Boel Andersson-Gäre
Futurum, Region Jönköpings län
boel.andersson.gare@rjl.se

Hanna Lönnerskog Nilsson
Memeologen, Region Västerbotten
hanna.lonnerskog.nilsson@regionvasterbotten.se

Adjungerade:

Pär Kaverén
Qulturum, Region Jönköpings län
par.kaveren@rjl.se

Louise Nordlund Johansson
Qulturum, Region Jönköpings län
louise.nordlund.johansson@rjl.se

Organisationer i arbetsgruppen