Kompetenskrav och strategier i andra länder

I ett internationellt perspektiv växer strategier och policies fram i olika länder kring att integrera förbättringskunskap i utbildningen för olika professioner inom hälso- och sjukvården.